Herb
Herb Raciborza

O historii Raciborza napisano już niejedną monografię, więc tym bardziej ja, nie bedąc historykiem nie wymyślę nic nowego w tym temacie. Z tego też względu historię miasta, w którym (i którego otoczeniu) mieszkały pokolenia mojej rodziny i krewnych przytoczę tu w wielkim skrócie. Aby poznać historię Raciborza w szerszym zakresie, odsyłam do literatury fachowej.

 

Mapa

Racibórz (czes. Ratiborˇ, niem. Ratibor) to miasto i gmina położone w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie raciborskim.

 

Według danych z 30 czerwca 2004, miasto miało 58 310 mieszkańców.

 

Zapraszam na www.klasa.zolich.pl, aby zobaczyć widokówki z Raciborza

 

 

 

Mapa

Najważniejsze daty z histori Raciborza wg WIKIPEDII:

* 142-147 n.e. - Przypuszcza się, że osada Budorgis z mapy Ptolemeusza może być Raciborzem. Budorgis została odwzorowana na antycznej mapie Klaudiusza Ptolemeusza z lat 142-147 naszej ery. O tym, że miejscowość ta była Raciborzem, informuje kompendium "Hazlitt" lub Lexicon Universale oraz wynika to z położenia wśród innych zidentyfikowanych miejscowości Śląska.
*
1108 - historyczna wzmianka o Raciborzu w kronice Galla Anonima,
*
1172-1173 - Mieszko Plątonogi otrzymuje udzielne Księstwo Raciborskie,
*
1211-1217 - lokacja Raciborza przez księcia Kazimierza I,
*
1246 - powstanie klasztoru dominikanów, w którym zapisano pierwsze polskie zdanie "Gorze szą nam stało", czyli "Gorzej się nam stało" - Jan z Kielczy
*
1280-1287 - budowa gotyckiego zamku i kaplicy na Ostrogu,
*
1296 - datacja zachowanej pieczęci z herbem miasta: pół orła i pół koła,
*
1299 - książe Przemysław przekazuje władzę w Raciborzu radzie miejskiej według prawa magdeburskiego: miasto otoczone jest murami obronnymi z trzema bramami; założenie klasztoru dominikanek,
*
XIII wiek - w Raciborzu bito monetę z napisem "MILOST", mennica z przerwami działała do 1715 r.,
*
1302 - wzmianka o szkole parafialnej,
*
1336 - umiera ostatni piastowski książe raciborski Leszko; księstwo przechodzi w ręce czeskich Przemyślidów,
*
1532 - po śmierci księcia Jana Opolskiego Księstwo Raciborskie przechodzi w ręce Hohenzollernów, potem Habsburgów,
*
1567 - wzmianka o istnieniu browaru zamkowego, obecnie najstarszego browaru w Polsce,
*
1586 - przywilej cesarza Rudolfa II porządkuje żeglugę na Odrze; Racibórz do końca XIX w. jest miastem portowym,
*
1670 - wzmianka o działaniu poczty,
*
1683 - Jan III Sobieski ucztuje na zamku w drodze na odsiecz Wiednia,
*
1727 - wzniesienie na Rynku Kolumny Maryjnej dłuta Jana Österreicha,
*
1742 - Racibórz wraz ze Śląskiem staje sieţ częścią Prus,
*
1819 - otwarcie gimnazjum,
*
1826 - oddanie do użytku budynku sądu według projektu Schinkla,
*
1846 - miasto uzyskuje połączenie kolejowe z Wrocławiem,
*
1849 - uruchomienie linii telegraficznej Wiedenę - Racibórz - Berlin,
*
1858 - oddanie do użytku gazowni miejskiej,
*
1882 - w gimnazjum uczy się wybitny poeta Jan Kasprowicz,
*
1889 - ukazuje się pierwszy numer polskich "Nowin Raciborskich",
*
1904 - uruchomienie elektrowni miejskiej,
*
1911 - otwarcie Domu Polskiego "Strzecha",
*
1921 - przeprowadzono plebiscyt na Górnym Śląsku, w którego wyniku 437 ha obszaru miasta przekazano Polsce,
*
1945 - wojska radzieckie 31 marca zdobywają Racibórz; 9 maja polska administracja obejmuje władzę,
*
1958 - obchody IX wieków Raciborza; otwarcie odbudowanego Domu Kultury "Strzecha",
*
1975 - miasto wraz z powiatem raciborskim zostały włączone do województwa katowickiego,
*
1990 - przeprowadzono pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej,
*
1991 - podpisano umowę partnerską z miastem Opawa w Czechach,
*
1992 - podpisano umowę partnerską z Roth w Niemczech,
*
1993 - otwarto przejście graniczne Pietraszyn - Sudice,
*
1997 - Racibórz został dotknięty największą od stuleci klęską powodzi,
*
1999 - ukształtował się nowy podział administracyjny kraju - powstał powiat raciborski (1 września), powstał Euroregion Silesia (20 września),
*
2001 - jako pierwsze miasto w Polsce i Europie uzyskano certyfikat Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
*
2002 - podpisano umowę partnerską z miastem Kaliningrad w Rosji (5 marca), podpisano umowę partnerską z miastem Leverkusen w Niemczech (18 marca), zorganizowano III Dożynki Województwa Śląskiego, przeprowadzono pierwsze bezpośrednie wybory na prezydenta, burmistrza, wójta.